Вздовж дарованих Божих днів: лірика

Василь Клічак. Вздовж дарованих Божих днів: лірика

Мова: Українська
Рік видання: 2015
Кіл-ть сторінок: 280 с. : іл.
Обкладинка: тверда

 

Кожна людська доля сьогодні мічена здобутками і втратами, вписаними в український контекст часу, та не кожна людина їх помічає. Для цього існують такі поети, як автор цієї збірки Василь Клічак: особлива, без надриву сповідальність, довірливість і душевна теплота дають можливість його читачам знайти відповіді на нелегкі питання, що закорінені і в пласти історичного буття, і в неперебутні чуття любові, дружби, співчуття.Тернистий шлях до читача

Володимир Біленко. Тернистий шлях до читача. Як в Україні видавалися книжки Василя Симоненка. Погляд у 60–80-і рр. ХХ століття.

Мова: Українська
Рік видання: 2016
Кіл-ть сторінок: 128 с.: іл.
Обкладинка: м'яка

 

У книжці простежуються деякі аспекти видання збірок В. Симоненка «Тиша і грім» (1962), «Земне тяжіння» (1964), «Поезії» (1966), «Лебеді материнства» (1981), «Поезії»
(1984). Автор — однокурсник В. Симоненка і колишній видавець, прямо причетний до підготовки і випуску деяких із названих книжок знакового поета-шістдесятника.
Зіставляючи публікації різних авторів, їхні коментарі, спогади з листами самого В. Симоненка, спираючись на власні спостереження і згадки, В. Біленко суттєво поповнює
інформацію з означеної теми, подає свої уточнення, спростовує деякі версії, а то й вигадки.
Книжка розрахована на всіх, хто цікавиться особистістю і творчою долею В. Симоненка, і знадобиться дослідникам і видавцям майбутнього академічного видання його творів.

 

Як риба об лід. Антологія сучасного білоруського оповідання

Мова: Українська
Рік видання: 2015
Кіл-ть сторінок: 408
Обкладинка: тверда

 

До збірки «Як риба об лід» увійшли оповідання тридцяти сучасних білоруських прозаїків, які перебувають в опозиції до нинішнього політичного режиму Олександра Лукашенка. Для сучасного білоруського оповідання характерні висока культура письма, заглибленість у людську природу, з’ясування причин глибокої політичної кризи в країні та її зв’язку
з національним характером. Це європейська література нації, в якої століттями стирали пам’ять, але при цьому вона не втратила своєї людської гідності і високих художніх достоїнств.

Вінок сонетів у сучасній українській літературі

 Вінок сонетів у сучасній українській літературі


Автор: Ольга Шаф

Мова: Українська
Рік видання: 2015
Кіл-ть сторінок: 232
Обкладинка: тверда

У посібнику систематизовані структуротвірні засади жанрової форми сонетного вінка та її варіанта – «королівського» вінка, історія їхнього розвитку в українській літературі, подана класифікація сонетних вінків, висвітлено проблемні питання їхньої організації, а також стан їхнього вивчення у вітчизняному літературознавстві.

Розглянуто жанрово-стильову специфіку сонетних вінків у творчості сучасних поетів – В. Китайгородської, М. Кіяновської, В. Рябого, «королівського» вінка «Формула крові» Ю. Назаренка. До кожної теми запропоновані перелік бібліографічних джерел, запитання й тестові завдання для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, подано схему та зразок жанрового аналізу вінка сонетів.

 

Судноплавство русів

 Судноплавство русів: Науково-популярне видання, дослідження з історії культури судноплавства давнього населення України

 

Автор: Іваднєв В. В., Іваднєв В. І.

Мова: Українська
Рік видання: 2015
Кіл-ть сторінок: 424
Обкладинка: м’яка

 Книга видана з метою привернення уваги наукової громадськості до маловивчених або зовсім невідомих питань щодо культури судноплавства наших предків. Вона розрахована як на спеціалістів-істориків, археологів, філософів, культурологів, так і на широке коло читачів, які цікавляться історією українського народу.